აბნობა

აბნობა 1971 წლიდან აწარმოებს ფითრის პრეპარატებს, თავად ფითრს იღებენ სხვადასხვა ხე მცენარისაგან, ფითრით თერაპია მთელს მსოფლიოშია ცნობილი, როგორც ონკოლოგიური დაავადებების დროს, ისე  პრევენციისათვის. დღეისათვის აბნობა ვისკუმი აწარმოებს 70 დასახელების ფითრის პეპარატს.