ბექა ჯოხაძე

განათლება:
2005-2009 - საქართველოს სახელმწიფო ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის აკადემია; სამკურნალო ფიზიკური კულტურისა და რაბილიტაციის ფაკულტეტი; სამკურნალო ფიზკულტურისა და რეაბილიტაციის ბაკალავრის ხარისხი.
ტრენინგები:
01.07.2010-31.08.2010; 16.02.2009-24.02.2009 და 12.03.2009-18.03.2009 - ჰერდეკეს (Gemeinschaftskrankenhaus) კლინიკაში (გერმანია), ნევროლოგიის და ფიზიოთერაპიის განყოფილებაში პრაქტიკა. 09.12.2008-16.01.2009 - ბავშვთა ნევროლოგიისა და ნეირორეაბილიტაციის ცენტრი; კურსი „ფიზიკური თერაპია ცერებრული დამბლის მქონე ბავშვთა სარეაბილიტაციო მკურნალობა“; (სერთიფიკატი). 19.03.2009, 20.03.2009 და 23.03.2009 – Praxis fur Physiotherapie Dorothee Finkensiep (ვიტენი, გერმანია); (პრაქტიკა). 02.03.2009-11.03.2009 - Praxis fur Physiotherapie Ute Repschlager (ვიტენი, გერმანია); (პრაქტიკა). 11.06.2009-16.06.2009 – Genesis in Orthabatumi; Seminar Bobath Concept; (ორთაბათუმი, საქართველო); (სერთიფიკატი). 17.09.2005-22.09.2005 - კავშირთან „ადამიანი და ბუნება“ არსებული ვილფრიდე ჰასაუერის სახელობის სამედიცინო კოლეჯი; კურსი „რეაბილიტაციის დამხმარე ღონისძიებები ზურგის ტვინის დაზიანებისა და ჰემიპლეგიის შემთხვევაში“; (მოწმობა).
სამუშაო გამოცდილება:
2009 წ.-დან - შპს „თერაპიის სახლი“; ფიზიოთერაპევტი.
ელ-ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.