ბიოქიმიური გამოკვლევა

ბიოქიმიური გამოკვლევა:

  • C-რეაქტიული ცილა (CRP)
  • გლუკოზა
  • ბილირუბინი (საერთო) და ბილირუბინი (პირდაპირი)
  • GGT-გლუტამილტრანსფერაზა
  • ALT/GPT-ალანინამინოტრანსფერაზა
  • AST/GOT-ასპარტატამინოტრანსფერაზა
  • ქოლესტერინი
  • HDL-ქოლესტერინი, VLDL-ქოლესტერინი, LDL-ქოლესტერინი, ათერიგენობის ინდექსი
  • ტრიგლიცერიდები
  • კრეატინინი